Koszyk

Dane przedsiębiorcy

 1. Serwis internetowy działający pod adresem einstalator.pl jest Einstalator Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000809590, posiadająca NIP: 6972372399 oraz REGON: 384657596, adres miejsca wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Leśna 1c, 64-100 Leszno, adres poczty elektronicznej (e-mail): info@einstalator.pl
 2. Regulamin określa prawa i obowiązki Klientów jak również prawa i obowiązki sprzedawcy jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego sklep.
 3. Regulamin jest dostępny w polskiej wersji językowej.
 4. Klienci zobowiązani są do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych.
 5. Właściciel einstalator.pl zobowiązuje się do wykorzystania danych osobowych klientów sklepu wyłącznie w celu rzetelnego wykonania umowy sprzedaży zawartej na odległość. Polityka Prywatności udostępniana jest w trakcie składania zamówienia oraz przesyłana każdorazowo w wiadomości e-mail wraz z potwierdzeniem złożonego zamówienia.

I. Techniczne warunki korzystania ze sklepu

 1. W celu korzystania ze sklepu, Klient powinien posiadać: 
  • urządzenie przekazujące dane teleinformatyczne
  • dostęp do sieci Internet
  • adres poczty email
 2. Sklep zbiera informacje zawarte w plikach cookies, które są plikami tekstowymi, pliki te nie zachowują żadnych danych personalnych, używane są w sposób anonimowy w celu ocenienia realnego zainteresowania serwisem na stronach sklepu. Pliki Cookies służą do wymiany informacji pomiędzy sklepem a Użytkownikiem, co w znacznym stopniu ułatwia dopasowanie oferty do oczekiwań i preferencji każdego Użytkownika sklepu. Klient decyduje o stosowaniu plików cookies. Przeglądarki internetowe często domyślnie mają ustawioną możliwość instalowania tych plików na urządzeniu końcowym Klienta, który w każdym czasie może dokonać zmiany ustawień.
 3. Sklep informuje, iż wyłączenie przez Klienta możliwości korzystania z plików Cookies może wpłynąć na funkcjonalności dostępne w sklepie.
 4. Szczegółowe informacje dotyczące plików Cookies zawarte są w Polityce Plików Cookies, udostępnionej pod adresem WWW stanowiącą integralną część niniejszego regulaminu.

II. Rejestracja i Logowanie

 1. Klient w celu założenia „Konta Klienta” dokonuje rejestracji podając: login, adres e-mail , hasło oraz imię i nazwisko, nr telefonu, adres za pomocą formularza. Klient ma możliwość podania danych do faktury VAT.
 2. Hasło podawane przy logowaniu do sklepu może składać się z liter, cyfr lub/oraz znaków specjalnych. Hasło jest indywidualne dla każdego użytkownika. Hasło można zmienić na stronie poprzez podanie adresu e-mail oraz nowego hasła.
 3. Założenie „Konta klienta” jest nieodpłatne.
 4. Klient przez akceptację regulaminu składa oświadczenie następującej treści: 
  • przystąpiłem dobrowolnie do korzystania z usług sklepu
  • dane zawarte w formularzu są zgodne z prawdą
 5. Klient nie może przekazywać hasła dostępu do konta w sklepie internetowym osobom trzecim.
 6. Po dokonaniu rejestracji Klient otrzyma na podany adres e-mail link aktywacyjny do strony internetowej konta.
 7. Dokonanie aktywacji umożliwia zalogowanie do systemu.
 8. Klient nie może kopiować, modyfikować ani rozpowszechniać treści, zdjęć logotypów bez uprzedniej zgody osoby uprawnionej.

III. Realizacja zamówień

 1. Sklep jest czynny przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, umożliwiając Klientowi złożenie zamówienia o każdej porze, poza przerwami konserwacyjnymi. Klient ma również możliwość złożyć zamówienie osobiście w siedzibie w godzinach otwarcia.
 2. Klientami w przypadku osób fizycznych mogą być tylko osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
 3. Klient składa zamówienie w następujący sposób: 
  • wybór towarów dokonywany przez dodanie ich do koszyka
  • wybór formy dostawy i płatności
  • podanie danych do formularza rejestracyjnego bądź logowania, formularza dostawy
  • zatwierdzenie zamówienia przez przycisk „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”
  • wysłanie potwierdzenia zamówienia na adres e-mail Klienta
  • zamówienie złożone w formie elektronicznej będzie potwierdzone nie później niż w ciągu dwóch dni roboczych (z wyłączeniem świąt) od otrzymania zamówienia. Potwierdzenie wysłane będzie e-mailem lub telefonicznie
 4. Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych danych.
 5. Potwierdzenie zamówienia przesyłane do Klienta zawiera: 
  • dane sklepu w tym dokładny adres korespondencyjny, adres e-mail oraz nr telefonu
  • opis produktu ( np. ilość, kolor, wymiary)
  • jednostkową i łączną cenę wszystkich produktów
  • cenę zamówienia = cena łączna produktów + koszty wykonania umowy m.in. płatności i dostawy
  • sposób płatności
  • informację o prawie odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni
  • informacja o prawie do rękojmi
  • w załączniku przesyłany jest wzór odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni

IV. Forma płatności

 1. Klient ma możliwość dokonania zapłaty za towar tytułem złożonego zamówienia w następujących formach: 
  • Przedpłata na konto – forma płatności dla klientów preferujących samodzielne logowanie do banku internetowego, wizytę w placówce banku lub na poczcie. Po złożeniu zamówienia, klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę.  Numer rachunku PKO BP S.A.: 79 1020 3088 0000 8402 0118 2971
  • Gotówka w kasie firmy tylko dla towarów będących na stanie magazynowym
 2. Koszty związane z dokonaniem płatności podane są na stronie zamówienia/mailu potwierdzającym zamówienie oraz zostają wliczone w końcową cenę zamówienia. Za skorzystanie z określonej formy płatności sprzedawca nie może żądać od konsumenta opłaty przewyższającej koszty poniesione przez sprzedawcę z tego tytułu.
 3. W razie wyboru przedpłaty na konto/przelewu online klient zobowiązany jest do uiszczenia opłaty nie później niż 7 dni – w wypadku nie uiszczenia opłaty zamówienie zostanie anulowane.

V. Ceny i koszty przesyłki

 1. Wszystkie znajdujące się w sklepie internetowym oferty stanowią jedynie zaproszenie dla Klienta do przedłożenia odpowiedniej oferty kupna.
 2. Ceny podane przy produktach na stronie WWW sklepu podawane są w PLN zawierają podatki i opłaty. Cena produktu przed oznaczeniem przycisku „do koszyka” nie zawiera kosztów przesyłki i innych dodatkowych opłat. Koszty przesyłki oraz dokonania płatności doliczane są do sumy zamawianych produktów. Klient jest informowany przed złożeniem zamówienia o dodatkowych kosztach np. związanych z opakowaniem.
 3. Ceną ostateczną zamówienia, wiążącą sklep i Klienta jest cena produktu podana na stronie sklepu przed złożeniem zamówienia przez Klienta wraz z wszystkimi kosztami związanymi z realizacją umowy.
 4. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia (wraz z kosztami przesyłki, dokonania płatności) udostępniana jest przed wyborem opcji „Zamawiam – transakcja z obowiązkiem zapłaty” oraz potwierdzana jest w przesłanej niezwłocznie wiadomości e-mail na adres podany przez Klienta.

VI. Dostawa

 1. Klient dokonuje wyboru rodzaju dostawy 
  • Odbiór osobisty – odbiór osobisty następuje w jednym z punktów stacjonarnych podanych w zakładce kontakt. W celu odbioru osobistego należy uprzednio skontaktować się ze Sprzedającym.
  • Przesyłka kurierska (paczka) – wysyłka następuje przy udziale wyspecjalizowanych firm kurierskich. Dostawa trwa do 2 dni roboczych od daty realizacji zamówienia.
  • Przesyłka kurierska (paleta) – wysyłka następuje przy udziale wyspecjalizowanych firm kurierskich. Towar wysyłany jest na palecie. Dostawa trwa do 5 dni roboczych od daty realizacji zamówienia.
  • Transport własny – aby skorzystać z opcji transportu własnego należy przed zamówieniem skontaktować się ze Sprzedającym [transport możliwy w okolicach Leszna (woj. wielkopolskie)] 
  • Paczkomaty InPost – dostawa odbywa się za pośrednictwem paczkomatów firmy InPost. Czas dostawy to około 3 dni robocze od momentu nadania paczki. Z wysyłki paczkomatami można skorzystać jedynie w przypadku przedmiotów małogabarytowych. 
  • Paczka (Poczta Polska) – dostawa odbywa się za pośrednictwem paczki Poczty Polskiej. Wysyłka trwa do 5 dni roboczych. 
 2. Termin dostawy to 30 dni, chyba że termin dostawy został ustalony w sposób indywidualny. W razie przekroczenia terminu wskazanego w zdaniu poprzednim konsument ma prawo do wyznaczenia sprzedawcy dodatkowego czasu. Jeżeli towar nadal nie zostanie wydany, kupujący może odstąpić od umowy.
 3. Dostawy odbywają się w dni robocze, od poniedziałku do piątku. W weekendy i wolne dni od pracy dostawy nie są realizowane.
 4. Sprzedawca odpowiada za niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru do momentu, w którym Konsument go otrzyma, chyba że Konsument wybrał inną formę dostawy niż dostawy proponowane przez sprzedawcę.
 5. Kupujący w momencie odbioru przesyłki ma możliwość sprawdzić towar i w razie jakiejkolwiek szkody spisać protokół w obecności dostawcy. Spisanie protokołu nie stanowi warunku do złożenia reklamacji bądź skorzystania z uprawnienia do odstąpienia od umowy.
 6. Towary dostarczane są na terenie Polski.

VII. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Niniejszy rozdział dotyczy Użytkowników korzystających ze sklepu jako Konsumenci.
 2. Konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu produktu stosowne oświadczenie w jakiejkolwiek formie lub w formie formularza dostępnego na stronie. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłać oświadczenie przed jego upływem na adres Einstalator Sp. z o.o. ul. Leśna 1c, 64-100 Leszno, e-mail: info@einstalator.pl, tel. 697 830 930
  Pobierz formularz odstąpienia od umowy.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres: Einstalator Sp. z o.o. ul. Leśna 1c, 64-100 Leszno.
 4. Bezpośrednie koszty zwrotnego dostarczenia towaru w związku ze skorzystaniem z uprawnienia, ponosi Kupujący, chyba że sklep zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o jego prawie odstąpienia od umowy.
 5. Koszty przesłania towaru są zwracane przez sklep, ale jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedawcę, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 6. W przypadku odstąpienia Klienta od umowy, sklep dokona zwrotu ceny produktu w ciągu 14 dni od daty otrzymania oświadczenia Konsumenta. Zwrot nastąpi na wskazany przez Konsumenta rachunek bankowy. Sklep wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia.
 7. Konsument ma obowiązek zwrócić towar nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.
 8. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy znajduję się na stronie sklepu oraz wysyłany jest w wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożenia zamówienia.
 9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach: 
  • świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego
  • zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, świadczeń które są wyraźnie dostosowane do indywidualnych potrzeb konsumenta.
 10. Nie przyjmujemy zwrotów za pobraniem. Przed odesłaniem towaru do sklepu należy go dobrze zabezpieczyć. 

VIII. Prawo Konsumenta do rękojmi

 1. Produkty oferowane w sklepie objęte są 24 miesięczną odpowiedzialnością sprzedawcy za niezgodność towaru z umową. Istnieje domniemanie, że jeżeli Konsument zgłosił rękojmie sprzedawcy w ciągu 12 miesięcy od doręczenia produktu to wada produktu istniała już w chwili jego wydania.
 2. Reklamacja na podstawie odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru z umową powinna być przekazana m.in. 
  • wysyłanie wiadomość email na adres info@einstalator.pl
  • listownie na adres Einstalator Sp. z o.o. ul. Leśna 1c, 64-100 Leszno
  • dzwoniąc pod nr 697 830 930
 3. W reklamacji powinien znaleźć się dokładny opis rodzaju niezgodności, data jej wystąpienia, powinno być określone żądanie Konsumenta, nr zamówienia oraz dane kontaktowe, co ułatwi procedurę reklamacyjną.
 4. Sklep rozpatruje reklamacje niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji wysłanej przez Klienta.
 5. W przypadku braku informacji o sposobie rozpatrzenia reklamacji, w terminie określonym w pkt.4, reklamację uznaje się za rozpatrzoną na korzyść Klienta.
 6. W przypadku uzasadnionej reklamacji, Klient może żądać doprowadzenia produktu do stanu zgodnego z umową, nieodpłatną naprawę lub wymianę produktu na nowy, obniżenia ceny lub istnieje możliwość odstąpienia od umowy. Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny całości dokonanej transakcji.
 7. Odpowiedź w sprawię reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail, adres korespondencji.
 8. Sklep wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia.

IX. Reklamacje

Każdy towar objęty jest reklamacją producenta, której zasady i warunki uwzględnione są w karcie gwarancyjnej dołączanej do zakupionego produktu. Sklep Einstalator.pl zapewnia pomoc w procesie serwisowania. Pobierz formularz zwrotu towaru.

 1. dane klienta (imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu)
 2. datę wypełnienia wniosku
 3. datę zakupu
 4. numer paragonu lub faktury VAT
 5. żądanie reklamującego
 6. czytelny podpis

X. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych klientów zbieranych w ramach rejestracji konta, składania zamówień i świadczenia usług drogą elektroniczną przez sklep internetowy einstalator.pl jest firma Einstalator Sp. z o.o. ul. Leśna 1c, 64-100 Leszno KRS: 0000809590, posiadająca NIP: 6972372399 oraz REGON: 384657596
 2. Wszystkie dane przekazane przez Klienta przetwarzane są zgodnie z przepisami ustawy z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.).
 3. Każdy klient ma możliwość wglądu, modyfikacji i usunięcia udostępnionych sklepowi danych osobowych. Modyfikacji danych wymaga zalogowania do panelu Klienta.
 4. Administrator może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Klient nie uregulował wszystkich należności wobec sklepu lub naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.
 5. Dane osobowe są gromadzone, przechowywane i wykorzystywane przez sklep za zgodą ich właścicieli, zgodnie z prawem i z zachowaniem należytych procedur, oraz w sposób gwarantujący ich bezpieczeństwo.
 6. Administrator może wykorzystywać dane osobowe w celu zapewnienia właściwej obsługi zamówień Klientów poprzez przekazanie ich dostawcy lub operatorom płatności internetowych. Poprzez dostawcę rozumiemy firmę kurierską, przez którą realizowana jest dostawa towaru.
 7. Firmy obsługujące płatności internetowe dla einstalator.pl
 8. Klient przekazuje swoje dane osobowe dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych danych w czasie rejestracji uniemożliwia jej dokończenie i założenie konta oraz uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia, w przypadku składania zamówienia bez rejestracji konta.

XI. Pozostałe

 1. Regulamin jest dostępny pod adresem einstalator.pl
 2. Klient ma możliwość odczytu, ściągnięcia treści regulaminu na swoje urządzenie oraz dokonania wydruku dokumentu.
 3. Sklep dokona zmiany postanowień Regulaminu z ważnych powodów po uprzednim poinformowaniu Klientów poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na łamach sklepu oraz wysłania jego treści na adres e-mail wskazany przez Klienta. Zmieniony lub zmodyfikowany regulamin ma moc wiążącą, po spełnieniu pozostałych warunków przewidzianych prawem, jedynie dla stosunków prawnych powstałych po wejściu w życie zmian lub modyfikacji.
 4. Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów korzystających ze sklepu przed dniem wejścia w życie zmian.
 5. Wszelkie pozostałe nieuregulowane w powyższym regulaminie kwestie rozstrzygane są według przepisów polskiego prawa.