Bardzo dobrym nośnikiem ciepła są wody gruntowe. Warunkiem zastosowana takiego systemu jest odpowiednia wydajność warstwy wodonośnej w m3/h. Bardzo ważnym aspektem są również parametry fizykochemiczne, jakim musi odpowiadać woda, minimalna temperatura zastosowania około +7°C, prawidłowy układ to system dwóch studni – eksploatacyjnej i zrzutowej. W praktyce systemy woda-woda projektuje się i wykonuje w zakresie mocy od kilku do kilkuset kW, ponieważ uniwersalność urządzenia pozwala na rozbudowę systemów.WPF 20-66 / 27 HT

Pompa ciepła WPF wyróżnia się konstrukcją i obudową wykonaną na najwyższym poziomie jakościowym. Jest przeznaczona do obiektów o dużym [...]

szczegóły

WPW 7-22 basic Set

Pompa ciepła WPF basic z modułem GWS czerpie energię cieplną z energii zgromadzonej w wodach podziemnych. Wystarczy odpowiednio wybrane miejsce, [...]

szczegóły

WPW 06-22 Set

Pompa ciepła WPF E z modułem GWS czerpie energię cieplną z energii zgromadzonej w wodach podziemnych. Wystarczy odpowiednio wybrane miejsce, aby [...]

szczegóły