Termeo technologia: glikol/woda lub woda/woda

W systemie gruntowych pomp ciepła Termeo energia cieplna jest pobierana bezpośrednio z wody gruntowej lub z gruntu. Aby dostosować się do każdej konfiguracji terenu możliwe są trzy rozwiązania poboru ciepła:

 1. Kolektor poziomy składający się z pętli rur umieszczonych w gruncie na głębokości 120-150 cm.
 2. Kolektor pionowy z wykorzystaniem sond geotermicznych.
 3. Pobór z wód gruntowych przy pomocy studni zasysającej i zrzutowej.

Ten typoszereg ogrzewa dom korzystając z energii cieplnej zgromadzonej w ziemi, transferując ciepło do wewnętrznej instalacji ogrzewania podłogowego budynku. Może również współpracować z instalacją wyposażoną w grzejniki lub klimakonwektory.

Rozbudowana o dodatkowe opcje może wytwarzać ciepłą wodę użytkową, ogrzewać basen lub zapewnić chłód latem.

Dane techniczne:

Termeo* Termeo 5 M/T Termeo 9 M/T Termeo 12 M/T Termeo 15 T Termeo 19 T Termeo 27 T
Klasa efektywności energetycznej A++ A++ A++ A++ A++ A++
Klasa efektywności energetycznej w trybie grzania,
w instalacji z czujnikiem pomieszczenia AD284, AD285
A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++
glikol / woda (EN 14511)
Moc nominalna [kW] dla B0_W30/35 5,70 9,88 12,66 17,09 20,40 27,99
Moc nominalna [kW] dla B0_W40/45 5,39 9,41 12,21 16,35 20,05 26,82
COP dla B0_W30/35 4,38 4,39 4,35 4,50 4,28 4,10
COP dla B0_W40/45 3,31 3,43 3,42 3,53 3,43 3,28
woda / woda (EN 14511)
Moc nominalna [kW] dla W10_W30/35 7,42 12,95 16,58 22,27 28,11 35,25
Moc nominalna [kW] dla W10_W40/45 7,01 12,51 15,94 21,44 26,95 34,40
COP dla W10_W30/35 5,64 5,52 5,30 5,38 5,14 4,71
COP dla W10_W40/45 4,25 4,37 4,2 4,27 4,12 3,90
Opcja c.w.u.
Możliwość ustawienia na zasobniku c.w.u. 200GHL
Możliwość ustawienia na zasobniku buforowym 200GT
Chłodzenie aktywne
Opcja chłodzenia pasywnego
Opcja basen
Ciężar (netto w kg) 127 143 143 148 161 162

• – dostępne

Pompy ciepła serii Termeo posiadają następujące cechy:

 • Wysoka efektywność działania ze współczynnikiem COP do 4,74 (system woda/woda)
 • Klasa energetyczna A++ w trybie grzania (do A+++ w instalacji z czujnikiem pomieszczenia),
 • Możliwość podłączenia do wcześniej wykonanego kolektora glikolowego,
 • Szeroki zakres mocy w modelach zasilanych 230 lub 400V,
 • Wymienniki płytowe ze stali nierdzewnej,
 • Zintegrowane naczynie wzbiorcze, pompy obiegowe i zawór przełączający c.o./c.w.u.
  (modele: Termeo 5 M ÷ Termeo 15 T),
 • Cicha praca i niewielkie wymagania w zakresie obsługi urządzenia,
 • Zaawansowana konsola sterownicza ze zintegrowanym intuicyjnym układem sterowania i szerokimi możliwościami rozbudowy,
 • Modułowa konstrukcja i możliwość umieszczenia zasobnika c.w.u. lub zasobnika buforowego pod pompą ciepła lub obok niej,
 • Możliwość zdalnego sterowania i nadzoru pracy pompy za pomocą modułu SOFAControl

Moduł zdalnego sterowania SOFAControl

W czerwcu do sprzedaży został wprowadzony moduł komunikacji pozwalający na zdalne sterowanie i nadzór pracy pomp ciepła Sofath. Aplikacja przeznaczona jest do współpracy z pompami ciepła typoszeregu Caliane oraz Termeo przez internet za pomocą smartfona lub tabletu z systemem Android. Zastosowany modem może być przewodowy lub bezprzewodowy, a instalacji dokonuje się pobierając aplikację ze strony Google Play. SofaControl wykorzystuje moduł GSM do łączenia z Internetem, więc wymaga instalacji karty SIM dowolnego operatora z dostępną usługą Internet. Moduł nie posiada zabezpieczenia sim-lock, tak więc wybór operatora jest nieistotny.

Aplikacja pozwala na zdalną zmianę podstawowych parametrów pracy urządzenia:

 • Programowanie
 • Zmiana trybów pracy
 • Zmiana nastaw temperatury na poszczególnych obiegach
 • Zmiana nastawy temperatury c.w.u.
 • Odczyt parametrów pracy
 • Sygnalizacja błędów

Zalety systemu Termeo:

 • zapewnienie w 100% ogrzewania budynku przez cały rok,
 • niezmienna w okresie całego roku wysoka sprawność,
 • możliwość stosowania różnych rodzajów ogrzewania w jednym obiekcie np. ogrzewanie podłogowe i grzejniki niskotemperaturowe,
 • możliwość łączenia poprzez zasobnik buforowy z innymi źródłami ciepła np. kominkiem z płaszczem wodnym,
 • brak konieczności posiadania dużego ogrodu jako źródła ciepła,
 • chłodzenie aktywne w standardzie,
 • możliwość chłodzenia pasywnego jako opcja dodatkowa,
 • wysokiej jakości automatyka sterująca z przyjaznym interfejsem w języku polskim,
 • wysoka bezawaryjność systemu,
 • w okresie pracy gruntowej pompy ciepła na cele grzewcze budynku podgrzew ciepłej wody użytkowej odbywa się bez dodatkowych kosztów.