Inwerterowa pompa ciepła, która dzięki odzyskowi i konwersji ciepła z powietrza zewnętrznego zapewnia ogrzewanie domu poprzez sieć grzejników lub ogrzewania podłogowego. Wyposażona w dodatkowy zasobnik c.w.u. zapewni również komfortową ilość ciepłej wody użytkowej.

Dane techniczne:

Lizea lv Lizea Iv4 230V Lizea Iv6 230V Lizea Iv8 230V Lizea Iv11 230V Lizea Iv11 400V Lizea Iv16 230V Lizea Iv16 400V
Klasa efektywności energetycznej w trybie grzania A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++
Moc grzewcza* [kW] dla A7_W30/35 3,94 5,79 8,26 11,39 11,39 14,65 14,65
Pobór mocy* [kW] dla A7_W30/35 0,87 1,42 1,93 2,45 2,45 3,47 3,47
COP* dla A7_W30/35 4,53 4,05 4,27 4,65 4,65 4,22 4,22
Moc akustyczna jednostki wewnętrznej dB(A)*** 52,9 52,9 53,3 53,3 53,3 53,3 53,3
Moc akustyczna jednostki zewnętrznej dB(A)*** 62,4 64,8 65,2 68,8 68,8 68,5 68,5
Ciśnienie akustyczne jednostki zewnętrznej dB(A)**** 41,7 41,7 43,2 43,4 43,4 47,4 47,4
Chłodzenie / klimatyzacja
Opcja c.w.u.
Opcja basen
Wsparcie elektryczne lub hydrauliczne

 

• – dostępne
*) TRYB GRZANIA: A+7°C, W30/35°C ZGODNIE Z NORMĄ PN-EN 14511-2;
**) TRYB C.W.U. A+7°C, ZGODNIE Z NORMĄ PN-EN16147;
***) ZGODNIE Z NORMĄ PN- EN 12102;
****) W ODLEGŁOŚCI 5 M OD URZĄDZENIA, POLE SWOBODNE.

Powietrzna pompa ciepła Lizea zaopatrzona jest w system Inverter, który gwarantuje dodatkową oszczędność energii. Dzięki niemu oraz zintegrowanemu modułowi regulacji, pompa ciepła dostosowuje swoją moc do potrzeb mieszkańców, oszczędzając w ten sposób energię. W okresie, gdy zapotrzebowanie na ciepło jest wysokie, pompa ciepła wykorzystuje do 110% swojej mocy. Natomiast podczas zmniejszonego zapotrzebowania na energię cieplną – może ona wykorzystywać tylko 30%  swojej mocy.

W okresach o bardzo niskich temperaturach zewnętrznych lub w celu optymalizacji kosztów ogrzewania pompa ciepła Lizea automatycznie dołącza lub przełącza się na źródło uzupełniające czyli, w zależności od wersji: zintegrowaną grzałkę elektryczną lub istniejący kocioł gazowy bądź olejowy.