Typoszereg kompaktowych, powietrznych pomp ciepła do c.w.u. – BECT występuje w trzech wersjach: 210l, 260l oraz 270l i składa się z trzech głównych elementów:

Powietrzny wymiennik ciepła – odzyskuje on energię cieplną zgromadzoną w powietrzu. Energia ta po transformacji do wyższej temperatury oddawana jest do c.w.u. celem jej podgrzania. Miedziany wymiennik znajduje się w górnej części urządzenia. Dodatkowo BECT 300EH zaopatrzony został w wymiennik wężownicowy dla wspomagania przez kocioł lub kolektory słoneczne.
Pompa ciepła o mocy 1700 W zainstalowana w górnej części urządzenia. Pobiera ona ciepło z powietrza zewnętrznego ( w przypadku zainstalowania pompy w pomieszczeniu technicznym pobiera powietrze kanałem, przez ścianę budynku) lub z powietrza wewnątrz budynku (z pomieszczenia nieogrzewanego – piwnica, garaż) Powietrze, z którego pompa odebrała ciepło można dodatkowo wykorzystać do schłodzenia spiżarni lub piwniczki z winami
Zasobnik c.w.u. o pojemności 210l, 260l lub 270l
Pompa i wymiennik umieszczone pod wspólną obudową na zasobniku c.w.u, zapewniają wystarczającą ilość wody dla przeciętnego domu jednorodzinnego.

Dodatkowo zasobnik wyposażony jest w 2,4 kW lub 1,6 kW (wersja EH) grzałkę elektryczną.

Nowoczesny system sterowania umożliwia umieszczenie panelu w dowolnym pomieszczeniu w domu oraz na bieżąco informuje o ilości ciepłej wody i dostępnych kąpieli.