O programie

1 stycznia 2020 roku zgodnie z ust. 6.7 pkt 6) Programu Priorytetowego Czyste Powietrze, koszty zakupu i montażu źródła ciepła, przyłącza cieplnego, gazowego lub elektroenergetycznego w budynkach nowobudowanych nie są kwalifikowane.

Cel i 10 głównych zmian w programie Czyste Powietrze:

Nadrzędnym celem programu CZYSTE POWIETRZE jest likwidacja smogu oraz wymiana ok 3.000.000 starych i nieefektywnych pieców i kotłów powodujących niską emisję.

W nowej wersji programu wprowadzono 10 najważniejszych zmian:
 1. Uproszczenie procedur otrzymania dotacji.
 2. Uproszczenie wniosku o dotację.
 3. Przyspieszenie czasu rozpatrywania wniosków.
 4. Wprowadzenie do programu Jednostek Samochorządów Terytorialnych.
 5. Składanie wniosków do WFOŚ on-line, bezpośrednio przez stronę internetową.
 6. Powiązanie wysokości dotacji z efektem ekologicznym.
 7. Możliwość uzyskania dotacji dla osób, które już wymieniły źródło ciepła.
 8. Możliwość finansowania działań już rozpoczętych i zakończonych.
 9. Włączenie w program sektora bankowego.
 10. Integracja z programem MÓJ PRĄD.

Dla kogo?

Każda osoba fizyczna (beneficjent) będąca właścicielem lub współwłaścicielem już istniejącego mieszkalnego budynku jednorodzinnego może się ubiegać o dofinansowanie. W przypadku współwłasności wymagana jest zgoda pozostałych współwłaścicieli.

W programie zastosowano podział beneficjentów według poziomów dofinansowania: podstawowy i podwyższony.


Terminy

 • Realizacja programu: lata 2018-2029r.
 • Podpisywanie umów do: 31.12.2027r.
 • Zakończenie wszystkich prac objętych umowa do: 30.06.2029r.

Dotacja na zakończone przedsięwzięcia

Można starać się o dotacje na ukończone działania pod warunkiem że nie zostały rozpoczęte wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku. Okres realizacji przedsięwzięcia może wynieść do 30 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie, lecz nie później, niż do 30.06.2029.


Gdzie i jak złożyć wniosek?

 • Nabór wniosków będzie prowadzony i oceniany na bieżąco.
 • Wnioski będą przyjmowane i rozpatrywane przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej właściwe dla adresu budynku, który będzie poddany termomodernizacji.
 • Terminy składania i rozpatrywania wniosków oraz sposób wypełniania wniosków (elektronicznie lub papierowo), będą zamieszczane na stronach internetowych właściwych terytorialnie funduszy.

Pełny wykaz Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej


2 POZIOMY DOFINANSOWANIA

Dotacje

Podstawowy poziom dofinansowania

Roczny dochód głównego beneficjenta z różnych źródeł nie może przekraczać 100.000,- zł. W tym przypadku nie jest uwzględniany dochód na członka gospodarstwa domowego.

Beneficjent, który zdecyduje się na wymianę przestarzałego źródła ciepła na pompę ciepła, może otrzymać maksymalnie 25.000,- zł. W przypadku innego źródła, dotacja nie przekroczy 20.000,- zł. Dodatkowe 5.000,- zł. można uzyskać na fotowoltaikę z programu „Mój Prąd”. Zatem wybierając pompę ciepła i fotowoltaikę będzie można uzyskać dofinansowanie w wysokości 30.000,- zł.

Kwotą dotacji można sfinansować koszty związane z:

 • Przygotowaniem audytu energetycznego
 • Przygotowaniem projektów i ekspertyz
 • Demontażem starego źródła ciepła
 • Zakupem i montażem pompy ciepła
 • Zakupem i montażem wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła
 • Zakupem i montażem mikroinstalacji fotowoltaicznej
 • Zakupem i montażem ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych drzwi/bram garażowych

Ważne, że nie wszystkie wymienione działania muszą zostać podjęte. Maksymalna kwota dotacji bez wymiany źródła ciepła wynosi 10.000,- zł.


Podwyższony poziom dofinansowania

Średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie może przekroczyć kwoty 1.400,- zł w gospodarstwie wieloosobowym i 1.960,- zł w gospodarstwie jednoosobowym. Dochód należy udokumentować za pomocą zaświadczenia wydawanego przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska.

W tym przypadku maksymalna wysokość dotacji wynosi 32.000,- bez względu na wybrane źródło ciepła. Oprócz tego możliwy jest do uzyskania bonus w postaci dodatkowych 5.000,- zł. na instalację fotowoltaiczną, co w sumie daje kwotę 37.000,- zł. Koszty, które można sfinansować dotacją są podobne, jak w pierwszej grupie. Natomiast maksymalna kwota dotacji bez wymiany źródła ciepła jest wyższa i wynosi 15.000,- zł.

Dodatkowo dotacja może być uzupełniona o pożyczkę z gminy dla najuboższych beneficjentów.


Rozwiązania STIEBEL ELTRON

W trosce do wspólny klimat i dobro naszych dzieci polecamy nowoczesne i ekologiczne pompy ciepła.

STIEBEL ELTRON


Pompy ciepła, wentylacja z odzyskiem ciepła

Skorzystaj z naszych rozwiązań!

STIEBEL ELTRON posiada w swoim portfolio szeroką gamę produktów o wysokich klasach efektywności energetycznej, które znakomicie wpisują się w program CZYSTE POWIETRZE. Pamiętaj, że na zakup i wymianę źródła ciepła – przy podwyższonym poziomie dofinansowania – oraz działaniach termomodernizacyjnych możesz uzyskać aż do 32.000,- zł. dofinansowania.

Możesz zyskać więcej z nami!

W naszej aktualnej kampanii:

Monoblok: pompuj czyste ciepło do swojego domu

oferujemy specjalne pakiety dedykowane domom. Przy zakupie pakietów w niższych cenach i uzyskaniu dofinansowania z programu CZYSTE POWIETRZE dodatkowo zmniejszysz wysokość kosztów inwestycyjnych.

Do kampanii

Uzyskaj darmową wycenę od einstalator.pl